Roeddwn yn ysu i brynnu ceffyl i’r plant ond wnaeth pawb ddweud:

Roeddwn yn ysu i brynnu ceffyl i’r plant

ond wnaeth pawb ddweud: “Wait until they ask..”

ond wrth gwrs wnes i ddim gwarando, roeddwn yn rhy ddi-amynedd. Byddai rhywun yn disgwyl i riant fynd a’i blentyn am wersi marchogaeth mewn Canolfan Marchogaeth. Mi wnes i gymeryd fy mod gyda digon o brofiad i brynnu ceffyl bach i’r plant a dysgu nhw fy hunan. Felly pan droiodd y plentyn hynaf yn 4 oed mi brynom ferlen Mynydd Cymreig (Section A). Roeddwn wedi bod yn edrych am spel, gyda’r gwr yn cwyno tipyn. Wedyn gwelais un addas lleoll a’r wefan Preloved a digwydd bod roeddwn yn adnabod y person. Dau tic yn y bocs.

“Mother’s Dream”

Reid Ceffylau Teulu

Reid Ceffylau Teulu

Doedd hi ddim yn “Mother’s Dream” y term sydd yn cael ei ddefnyddio y dyddiau hyn i ddisgrifio merlen fach perffaith ond mi roedd yna rhywbeth amdani oedd yn fy hatgoffa o fy’n ngheffyl fy hun, felly croesawon Pippin i’r teulu.

Doedd Pippin ddim wedi cael ei handlo ers stalwm a mae ganndi dipyn o ddiffyg hyder. Mae’n cymeryd hir i ddod i arfer gyda person, ond mae’n annwyl tu hwnt. Mae byth yn trio brifo ei marchogwr dwi’n siwr, ond mae nhw erbyn hyn wedi cael ambell i gwymp. Mae’n debyg fel yna mae dysgu.

 

Wedyn Shetland…

Mewn ychydig o amser, llwyddais i berswadio y gwr i fuddsoddi mewn Merlyn bach a mi brynnom Shetland cofrestredig wyth oed o’r enw Woody. Roedd yn cymeriad a hanner.

Sioe Lleol Ceffylau

Sioe Lleol Ceffylau

Y syniad oedd byddai fy mab, y plentyn hynaf yn cael Pippin a fy merch yn cael Woody. Y peth mae rhan fwyaf o bobl ddim yn sylweddoli gyda merlod ydi ei fod yn llawer mwy o waith ‘na cheffylau. Yn bennaf am ei fod yn mwy galluog, diredus a maent gennyt agenda nhw hunan! Y ddweud y gwir mae nhw angen dipyn mwy o gofal. Yn mwyaf achos gyd mae nhw rili eisiau wneud ydi bwyta sydd yn arwain at dipyn o broblemau.

Anturiaethau Woody

Felly mi wnes i dreulio yr haf gyntaf yn trio cadw pwysau nhw lawr, wrth defnyddio ffens trydan i wneud gorlannau llai iddynt. Wrth gwrs doedd hyn ddim yn wneud tro gyda nhw. A rhyw ffordd neu gilydd roeddent yn dengyd ar bob cyfle. Doedd hyd yn oed trydan ddim yn digon i stopio y ddau yma!

Ychydig ar ôl gael Woody, roeddwn i wedi synnu un diwrnod i gweld y mab yn y cae ar ben ei hun ar gefn y Shetland, heb ffrwyn na chyfrwy. Mi sefais yno i weld beth fyddai’n digwydd. Mi sefodd y Shetland yn llonnydd reit am funud cyn gweld ei gyfle i gael ychydig o hwyl. Mi rhedodd am y ffens trydan a plygu lawr digon jyst iddo fo hunan gael mynd o dano ar mab mynd drosto. Wrth gwrs mi gwympodd i ffwrdd. Wedyn roedd yna grio.

Merch vs Ceffylau bach drwg!

Tro arall, tra roeddwn yn feichiog, mi dengodd y ddau o’r cae. Allan â nhw i’r ffordd fawr. Wrth gwrs doeddwn i methu i redeg er trio fy’n nghorau. Roedd y ceir yn gwibio heibio a neb yn stopio i helpu. Mi wnaeth un ddynes arafu ac edrych arnaf fel petai fy mod wedi wneud yr holl peth ar bwrpas! Yn y diwedd troioedd nhw i ffwrdd ar lawr ffordd gefn. Doedd gennai ddim syniad sut oeddwn yn mynd i ddal nhw, ond allan o ninlle ddaeth fy mydgwraig i helpu fi.

Woody

Woody

Mae gennyf llawer mwy o straeon am Woody, roedd yn gymeriad go iawn. Mi fydd gennym ni fel teulu atgofion am byth amdano. Yn anffodus mi wnes i dderbyn galwad ffôn ar gychwyn yr haf, ‘does dim un perchennog eisiau i dderbyn. Cafodd Woody i ddarganfod yn y cae y bore hwnnw mewn cyflwyr gwael. Digwydd bod mi roedd yr milfeddyg yn dod y ddiwrnod hwnnw a chafodd i weld yn fuan wedyn. Fuom yn edrych ar ôl am y ddeuddydd nesaf ond aeth bethau o ddrwg i waeth. Erbyn y diwedd roedd mewn gryn dipyn o boen ac yn dioddef o Colic erchyll. Roedd dim i wneud a mi gollodd ei frwydr.

Torri calon 

Anodd iawn oedd egluro i’r plant roedd Woody nawr mewn byd arall, ble allwn byth ei weld eto. Mae o wedi bod yn golled mawr i fi mwy na neb. Mi wnes i byth meddwl byddwn yn methu ef gymaint. Er ei fod yn llond llaw roedd pob amser yn rhoi gwên ar fy wyneb. 

Mae Pippin pellach dal ar deiat (yn tydi ni gyd!) Mi wnes i yrru hi yn diweddar at rywun i hyfforddi hi a trio gwella ei hunan hyder, ond wnaeth hyn ddim troi allan yn dda iawn. Mae’n debyg ei fod ddim yn rhy awyddus i wneud gwaith go iawn. Dim ond yn cael i arwain gyda ni oedd hi, tra roedd y plant yn ei farchogaeth. Unwaith mi wnaeth rhywun profiadol ceisio i reidio hi, mi benderfynodd i lluchio nhw i ffwrdd. Daeth i adref o dan gwmwl o gywilydd.

Gwersi yn cychwyn..

Dros yr haf dangosodd y plant ddim llawer o ddiddordeb mewn ceffylau. Dwi’n ofni fod holl helyntion Pippin a Woody wedi ei ddychryn. Ond ar ôl penblwydd fy merch yn pedair ym mis Awst roedd yn digon hen i fynd i gael gwersi go iawn mewn Ganolfan Marchogaeth. Mae i weld yn mwynhau ac yn gwrando yn gwell i rywun diarth. Edrych yn nôl yn nawr, deallaf ei fod byddai siwr o fod yn gwell pe bai ni wedi aros i’r plant tyfu cyn iddynt cael ceffylau a mynd am wersi fel pawb arall. Ar ôl ddweud hynny byddwn ddim yn newid am y byd rhai o brofiadon gyda’r ddau yma. Profiadon sydd yn wneud plentyndod, ond hefyd profiad sydd yn wneud Marchog neu Marchoges y dyfodol.

Cofiwch cysylltu gyda phrofiadon chi. Marchoges x

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*